Hledat

Ubytování

Historie a geografie Polska

Ve střední Evropě leží Polská republika, sousedící na západní straně s Německem, na východní s Litvou, s Českou a Slovenskou republikou na straně jižní a Ruskem na straně severní. Severní strana je přístupem k Baltskému moři, které nabízí až 770 km pobřeží.

Jižní hranice jsou tvořeny horami a s povrchem se v Polsku setkáme spíše s rovinatým. Historie Polska, jako státu, sahá do 10. Století, jinak ji pozorujeme už od středověku. Roku 1569 prohlubuje s Litvou unii a stává se tak silným evropským státem, avšak v letech 1772 – 1795 toto zaniká a nastává rozdělení Polska na třetiny: Rusko, Prusko a Rakousko. Obnovení na republiku přichází roku 1918 a socialistickou republikou zůstává do roku 1989.

Dnešní Polsko má 38 milionů obyvatel a tudíž získává osmé místo nejlidnatějšího státu v Evropě. Dříve byl hlavním městem Krakov, ale od dob raného novověku je jím Varšava. V Horním Slezsku je pozorován nejsilnější průmysl a koncentrace obyvatel.

Historie Polska

Historii Polska pozorujeme mezi lety 962 – 963, a jako prvním vládcem je kníže Měško I. a jeho rodem jsou Piastovci. Jeho vláda trvá do roku 1370. Rok 1385 přináší spojení s litevským knížectvím a vládu Jagellonců. V 16. století dochází k většímu rozkvětu polsko-litevského státu, ale silným vlivem velmi početné šlechty dochází k oslabování moci panovníka a tím vzniká v 17. století rozdělení Polska na Rakousko, Prusko a Rusko.

Poté v tetech 1807 – 1815 vzniká na území Pruska a Ruska pod francouzským císařem Napoleonem I. Knížectví varšavské. Později přichází Napoleonova porážka, která přináší zřízení Království polského pod vedením ruského cara. Roku 1831 se uskutečňuje Listopadové povstání, které se silně zapisuje do dějin. O rok později je potlačeno a knížectví roku 1866 zaniká. Polsko si prožilo první i druhou světovou válku a po válce roku 1945 se stává komunistickým státem.

Pád režimu nastává na konci 80. let a roku 1999 se stává členem Severoatlantické aliance. Do Evropské unie vstupuje roku 2004 a o 3 roky později vítězí Občanská platforma a země se přiblížila k neoliberalismu.

Geografie Polska

Pobřeží Baltského moře je součástí severní části Polska, proto je celosvětově známé svými písečnými plážemi. Stát je většinou položen v nížinách, avšak výjimku tvoří jih země, kde se naskýtá mnoho pohoří, jimiž jsou např. Beskydy, Tatry, Krkonoše či Jizerské hory.

Polsko se pyšní svými jezery, kterých zde nalezneme v počtu až 9300 a největším jezerem je Śniardwy ležící v oblasti Velkých mazurský jezer. Silným aspektem Polska je říční přeprava, kterou zajišťují řeky Odra a Visla. Visla je nejdelší polskou řekou o délce 1047 m a ve Vysokých Tatrách najdeme nejvyšší horu Rysy o výšce 2499 km, kde jeden z jejích tří vrcholů je i hraničním přechodem.

A také v Polsku nalezneme krásných dvacet tři parků, kde vnik některých z nich zasahuje do doby mezi 1. a 2. sv. válkou. Bohatost nerostných surovin je v nalezištích černého a hnědého uhlí, zemního plynu a ropy. Hlavní zdroj obživy tvoří zemědělství.